Enginyer Industrial Projectes tècnics d'enginyeria

Projectes


Instal·lacions elèctriques
Instal·lacions tèrmiques
Instal·lacions d'energies renovables
Instal·lacions contra incendis
Reforma de vehicles
Edificacions industrials
Activitats
Obres

Formació


Reglament electrotècnic de baixa tensió REBT 2002
Reglamet d'instal·lacions tèrmiques en els edificis RITE 2007
Gasos fluorats
Energies renovables
Automatització

Serveis


Col·laboració amb enginyers, arquitectes, dissenyadors i instal·ladors
Peritatges
Prevenció de riscos laborals
Consultoria
Informes tècnics
Eficiència energètica
Patrimoni